Kosten

Hoe wordt psychotherapie vergoed in de vrijgevestigde praktijk?

Tarieven / kosten / wachtlijst

  • Vanaf 1 januari 2008 valt psychotherapie onder de basis ziektekostenverzekering. Dit betekent dat u, ook zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding van uw behandeling ongeacht het aantal consulten.
  • Omdat de regelingen, tarieven en vergoedingen op gezette tijden veranderen, kunt u voor actuele informatie het beste uw polis raadplegen.
  • Vergoedingen: om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig, waarbij op de verwijsbrief duidelijk moet staan dat het om psychotherapie gaat met verwijzing voor S-GGZ. In elk geval zal de verzekering een verwijsbrief met verwijzing naar een eerstelijns psycholoog niet accepteren, omdat eerstelijns psychologie staat voor kortdurende behandelingen. De rekening voor uw behandeling wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.
  • Elke zorg-verzekerde heeft een eigen risico, hetgeen in 2018 € 385,00 bedraagt. Dit wordt eerst aangesproken, voorzover dat niet al is gedaan door andere aanspraken.
  • De vergoeding wordt geregeld via Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), waarmee uw behandelaar de gegevens registreert. Er worden geen separate zittingen of gesprekken meer in rekening gebracht, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de psychotherapeut een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Op de rekening wordt alleen een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Méér informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar (Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, NVP).
  • Als u voor eigen rekening in therapie wilt betaalt u € 115,00 per sessie.
  • I.v.m. de beperkte budgetten is er momenteel een wachtlijst voor  VGZ (Univé, Krijgsmacht, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, Bewuzt, MVJP, IZA, IZZ) en CZ (Delta Lloyd, Ohra, OWM) tot januari 2019. Via uw zorgverzekeraar is hier soms ontheffing voor aan te vragen.